null

PM-Patmosz

 

    jobiztositasok.hu

Agrárőr mezőgazdasági vagyonbiztosítás

Mivel a mezőgazdaság nem csak növényekből áll, ezért további biztosítási lehetőségeket is kínálunk az agrárszektornak, melyek a következők:

Vagyonbiztosítások: a mezőgazdasági telephelyek, üzemek általános és speciális vagyontárgyaira nyújt biztosítási védelmet.

Kollektív munkahelyi balesetbiztosítás: váratlan balesetet esetén anyagi segítség a munkavállalók számára

Felelősségbiztosítások: mezőgazdasági és állattartói tevékenységekkel összefüggő harmadik személynek okozott dologi káraira, személyi sérüléses káraira nyújt fedezetet, valamint a sérelemdíjra

Állatbiztosítások: az állattartókat ért véletlenszerűen ért veszteségek enyhítését szolgálja

Erdőbiztosítás: teljes körű biztosítás az erdők telepítésétől a véghasználatig

Hagyományos növénybiztosítások: Akár azokra a növényekre is , melyek az állami díjtámogatásban nem szerepelnek

  • Jégkár és egyéb nevesített kockázatok biztosítása
  • Viharkár biztosítás
  • Homokveréskár-biztosítás
  • Téli fagykár-biztosítás
  • Őszi fagykár-biztosítás

Az ezen az oldalon szereplő biztosítási lehetőségek állami díjtámogatásban nem részesíthetőek.